Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.honsiumisiu.pl
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy HonsiuMisiu (zwany dalej „SKLEPEM”) działa pod adresem internetowym: http://honsiumisiu.pl/
Jego właścicielem jest firma: HonsiuMisiu Team Katarzyna Pruszyńska   ul. Kochanowskiego 9,
95-040 Koluszki , NIP 7282447849, Regon 101833621. Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Koluszki.

Kontakt:
Telefon: 501597996,
mail: honsiumisiu@gmail.com

Adres do korespondencji:

HonsiuMisiu
ul. Kochanowskiego 9
95-040 Koluszki

ROZDZIAŁ II.
OFERTA I ZAMÓWIENIE
1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej SKLEPU oraz dotyczące towarów, w tym w szczególności broszury, katalogi, foldery, inne materiały reklamowe lub informacyjne, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. SKLEP nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego klienta na dany towar w ilości większej niż 20 szt. lub wskazujące na sprzedaż hurtową (o wartości powyżej 3 000 zł) mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje SKLEP na podstawie odrębnej umowy.
3. SKLEP przyjmuje zamówienia drogą mailową honsiumisiu@gmail.com lub
za pośrednictwem strony http://honsiumisiu.pl/
4. W celu złożenia zamówienia należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia.
W przypadku błędnego wypełnienia ww. formularza, zamówienie nie będzie rozpatrywane.
Po złożeniu zamówienia, do klienta SKLEPU (zwanego dalej „KUPUJĄCYM”) zostaje przesłany e-mail wiadomość, automatycznie potwierdzający złożenie zamówienia.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone
w piątek po godz. 10:00, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele oraz święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu roboczym.
6. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Każda rzecz z oferty sklepu internetowego www.honsiumisiu.pl szyta jest pod konkretne zamówienie. Dlatego też czas realizacji zamówień wynosi do 14 dni roboczych od momentu przekazania zamówienia do realizacji. Jest to maksymalny czas realizacji, który może ulec skróceniu.
7. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów technicznych na stronach SKLEPU (niezawinionych przez SKLEP a związanych np.
z atakiem hackerskim lub awarią), polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów.
8. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez KUPUJĄCEGO w trakcie procesu zamawiania.
9. Każdorazowo o sytuacjach wskazanych w pkt. 8 i 9 KUPUJĄCY zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
10. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji tylko wówczas, gdy KUPUJĄCY opłaci złożone zamówienie.  W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni zostanie ono anulowane.
11. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w przypadku:
* zamówień opłaconych przelewem tradycyjnym – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym SKLEPU;
* zamówień opłaconych przy użyciu szybkich płatności – po uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
12. Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofercie SKLEPU w chwili składania zamówienia.
13. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem, KUPUJĄCY zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o braku towaru. Otrzyma również informację w jakim terminie produkt będzie dostępny.
14. W przypadku określonym w pkt. 14 KUPUJĄCY ma prawo:
a) zrezygnować z realizacji całości zamówienia;
b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia;
c) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka części
d) zrezygnować z części zamówienia. Wówczas SKLEP dokona zwrotu należności za brakujący towar na wskazane przez KUPUJĄCEGO konto bankowe
15. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze SKLEPEM pod adresem honsiumisiu@gmail.com. KUPUJĄCY nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
16. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej SKLEPU podane są w złotych polskich i są cenami brutto (z podatkiem VAT) . Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki, które zostaną obliczone przed złożeniem zamówienia w zależności od wybranego przez klienta sposobu dostawy.
17. SKLEP zastrzega sobie prawo do wprowadzania na swojej stronie internetowej nowych towarów do oferty, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania, odwoływania i zmian w akcjach promocyjnych. Szczegółowe zasady danej akcji promocyjnej zostaną każdorazowo umieszczone na stronie internetowej SKLEPU.
18. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO.
19. Do każdego zamówienia SKLEP wystawia paragon lub na wniosek KUPUJĄCEGO fakturę. W przypadku wystawienia faktury wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie wymaganych odpowiednimi przepisami danych KUPUJĄCEGO wraz z jego numerem NIP. Paragony oraz faktury są wystawiane, gdy zamówione towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
20. Umowy zawierane poprzez SKLEP zawierane są w języku polskim.

ROZDZIAŁ III.
PŁATNOŚCI

1. KUPUJĄCY może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:
a) przelew: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy SKLEPU podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numeru zamówienia (dane te są niezbędne, ich brak spowoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub jego nie zrealizowanie
b) płatnością online za pośrednictwem systemu szybkich płatności internetowych:
     * blik
     *przelew online
     * karty płatnicze, których operatorem  jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru     
        Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
        VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 PayPro SA świadczący usługi Przelewy24

2. Jeżeli KUPUJĄCY nie dokona płatności w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane. KUPUJĄCY za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma od SKLEPU informację o anulowaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ IV.

DOSTAWA

1. SKLEP realizuje dostawę towaru na terytorium całego kraju za pośrednictwem  firmy kurierskiej – DPD i InPost, paczkomatu InPost oraz Orlen Paczka.
2. Na czas realizacji zamówienia składa się łączny czas realizacji zamówienia przez SKLEP zgodnie z informacjami zawartymi w opisach oraz termin dostarczenia przesyłki w zależności od wybranego przez KUPUJĄCEGO operatora (poczty, firmy kurierskiej.)
3. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską DPD wynosi średnio od 1 do 2 dni roboczych, przez InPost1-3dni, przez Orlen Paczka 3-5dni.
4.  Przesyłki kurierskie InPost nadajemy od pn-sob, DPD nadajemy pn-pt, Paczkomaty InPost nadajemy  pn-sob, Orlen Paczka pn-czw.
5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w powyższych terminach
z przyczyn niezależnych od SKLEPU, pracownik SKLEPU skontaktuje się z KUPUJĄCYM
w celu ustalenia dalszego postępowania.
6. Wysyłki realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Towar wysyłany jest do 14 dni od chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie SKLEPU Na stronie internetowej SKLEPU podane są orientacyjne czasy realizacji zmówienia, w przypadku ich przekroczenia KUPUJĄCY jest o tym informowany i ma możliwość rezygnacji z zakupu.

ROZDZIAŁ V.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

A. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. KUPUJĄCY, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania towaru do SKLEPU.  SKLEP niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym)
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
2.1. pisemnie na adres: HonsiuMisiu Katarzyna Pruszyńska ul. Kochanowskiego 9, 95-040 Koluszki
2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: honsiumisiu@gmail.com
KLIENT ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt będący przedmiotem zwrotu.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym KUPUJĄCY wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KUPUJĄCEGO weszła w posiadanie rzeczy.
4. Proces zwrotu:
a) Wydrukuj i wypełnij poniższy formularz:
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli nie masz takiej możliwości, wystarczy napisać odręcznie informację o zwrocie wraz z numerem zamówienia i wyszczególnionymi produktami.  Koniecznie podpisz się na oświadczeniu!
b) Zapakuj produkt, dołącz uzupełnioną kartę zwrotu oraz oryginalny dowód zakupu
c) Zaadresuj paczkę na nasz adres:
HonsiuMisiu
ul. Kochanowskiego 9
95-040 Koluszki
5. Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar jest kompletny oraz gdy nie nosi śladów użycia, ani nie został uszkodzony.
6. Towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.
7. Zwrot nie przysługuje w ramach współpracy na zasadzie dropshippingu.
8. SKLEP nie przyjmuje przesyłek za pobraniem  i zwrotów po upływie ustawowego terminu. Taki zwrot zostanie odesłany do nadawcy. 
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
9.1. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
10. Wymiany możemy dokonać , jeżeli wybrany towar dostępny.  Wówczas należy przesłać produkt wraz z wypełnionym formularzem: Formularz wymiany . Koszty odesłania i ponownej wysyłki ponosi klient. Koszty wybranej formy wysyłki należy dopłacić na konto firmy, podając w tytule numer zamówienia/wymiana

B. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SKLEP został poinformowany o decyzji KUPUJĄCEGO o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
2. SKLEP dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez KUPUJĄCEGO w pierwotnej transakcji, chyba że KUPUJACY wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku KUPUJACY nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwroty dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego wyłącznie na polski numer konta. SKLEP nie dokonuje zwrotów za pośrednictwem przekazów pocztowych.   
3. Koszty nieodebranej przesyłki i zwrotu towaru ponosić kupujący , pod warunkiem, że przesyłka została wysłana pod prawidłowy adres, ustalony w umowie, a kupujący nie odebrał jej z powodu niezachowania należytej staranności. Kwota zwrotów zostanie wówczas pomniejszona o koszt dostawy i koszt nieodebranej przesyłki.

ROZDZIAŁ VI.
REKLAMACJE

1. W chwili odbioru towaru od listonosza lub kuriera KUPUJĄCY jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze SKLEPEM. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.
2. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie SKLEPU są fabrycznie nowe oraz objęte roczną gwarancją producenta. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego odpowiedzialność SKLEPU z tytułu rękojmi jest wyłączona.
3. Jeżeli KUPUJĄCY stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze SKLEPEM w celu ustalenia dalszego postępowania.
4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera KUPUJĄCEGO (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
5. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy sklepu lub listownej – na adres siedziby SKLEPU.
6.  Towary reklamowane należy przesyłać na adres: HonsiuMisiu Team ul. Kochanowskiego 9, 95-040 Koluszki wraz z dokumentem potwierdzającym zakup. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie należy dołączyć protokół szkody wystawiony przez kuriera
7. O rozpatrzeniu reklamacji KUPUJĄCY zostanie poinformowany mailem lub listownie w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe SKLEP zaoferuje KUPUJĄCEMU inne dostępne u siebie towary lub zwróci równowartość ceny towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy.
9. W przypadku uznania reklamacji SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU koszty przesyłki towaru.
10. Zgodnie z art.558§ 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

ROZDZIAŁ VII.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem SKLEPU zbierane są – zgodnie z wolą KUPUJĄCEGO – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy
o świadczenie Usługi Elektronicznej.
2. Administratorem danych osobowych klientów firmy HonsiuMisiu  jest właściciel firmy HonsiuMisiu Team Katarzyna Pruszyńska adres: 95-040 Koluszki, ul. Kochanowskiego 9
3. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz dokonywania dostawy zamówionych towarów i nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów SKLEPU:
4.1. W przypadku KUPUJĄCEGO, który korzysta w SKLEPIE ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4.2. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych SKLEP udostępnia zebrane dane osobowe KUPUJĄCEGO, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w SKLEPIE.
5. KUPUJĄCY ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie
w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
5.1. pisemnie na adres: ul. Kochanowskiego 9, 95-040 Koluszki
5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: honsiumisiu@gmail.com
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy
o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy
o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej SKLEPU przed zawarciem danej umowy.

ROZDZIAŁ VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem SKLEPU, jest powszechnie dostępny na stronie http://honsiumisiu.pl/ KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej SKLEPU.
3. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej SKLEPU.
4. Wiążąca dla SKLEPU i KUPUJĄCEGO jest treść regulaminu obowiązująca w trakcie zawarcia umowy.
5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy SKLEPEM a KUPUJĄCYM, lub w związku z nimi, będą przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. Gdyby w terminie 30 dni od wszczęcia negocjacji lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony negocjacje nie doprowadziły do rozwiązania sporu, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.
6. Treść strony internetowej SKLEPU podlega ochronie z tytułu praw autorskich.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA REGULAMINU
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. . W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
Ustawia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.);
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);

ROZDZIAŁ X
PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie HonsiuMisiu Team Katarzyna Pruszyńska .
2. HonsiuMisiu Team Katarzyna Pruszyńska  oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej , w tym materiały tekstowe, zdjęcia i materiały graficzne stanowią własność intelektualną HonsiuMisiu Team Katarzyna Pruszyńska.
3. HonsiuMisiu Team Katarzyna Pruszyńska bez uprzedniej pisemnej zgody, nie zezwala   na kopiowanie, powielanie, modyfikacje, dystrybucje oraz komercyjne wykorzystanie materiałów będących własnością HonsiuMisiu Team Katarzyna Pruszyńska.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów lub potencjalnych Klientów sklepu w związku ze sprzedażą towarów w sklepie internetowym na platformie www.honsiumisiu.pl
Polityka prywatności ma na celu również pomóc zrozumieć praktyki oraz warunki w ramach, których sklep honsiumisiu.pl zbiera, używa i przechowuje Twoje dane osobiste.

Z pełną treścią zapisu zapoznaj się tutaj